Tuesday, 30 April 2013

DUA

HAZRAT MUHAAMED S.A.W NAY FARMAY KAY KHUDA US SHAKAS SAY NARAZ RAHTA HAI JO US SAY DUA NAHI MANGTA

DUA


DUA


Monday, 29 April 2013

qayamat

Hazrat Muhammed (s.a.w) nay farmaya 'qayamat kay din kuch log chontiyon ki shakal may uthay jaye gay aur log unhay rondah day gay.sahaba nay araz ki kay wo kaun hon gay farmaya jo log takabur kartien hain
 

Sunday, 21 April 2013

numaz

Hazrat muhammed(s.a.w) nay ek dafa shaba say farmaya "jantay ho bad nasseb kaun ha.sahaba nay araz kiya allah aur allah ka rasull bhetar janta hai.farmaya nabi kareem s.a.w nay bad naseeb bay numazi hai

deen e islam

Saturday, 20 April 2013

Friday, 19 April 2013

Thursday, 18 April 2013

Wednesday, 17 April 2013

Tuesday, 16 April 2013

Tuesday, 9 April 2013

FARMAN

                                                                                                                                                                           

The saying of Hazarat Muhammed(p.b.u.h)

 Hazrat Muhaamed (s.a.w.) ka farman hai  jis urat ki pheli ulad laki ho wo bhot khush nasseb hai.

my islam: french govt banned muslim women to wear scarfed di...

my islam: french govt banned muslim women to wear scarfed di...