Tuesday, 5 November 2013

bahtreen

    my islam tahira malik

                                                                                               (BATHREEN  DUA)

                                                     (FITNAO SAY HIFAZAT KI DUA) 

  AH ALLAH!BE SHAK HUM TUJH SAY NAKIYAN KAREN,BURAIAYON SAY BACHANY AUR MASKINO SAY MOHABBAT KA SAWAL KARTAY HAIN YEH KAY TU HAMAY BAKSAH DEY AUR HUM PER REHAM FARMA  JAB TU KISI QAUM KO AZMISH MEIN MUTBALA KARNAY KA IRADA KARIEN TU HAMY ISS ASMISH KAY ANAY SAY PHELAY APNAY PASS BULALAY HUM TUJH SAY TERI MOHABBAT KA SAWAL KARTAY HAIN AUR ISS KI MOHAABAT KA JO TUJ SAY KARTA HAI,AUR ISS AMAL KI MOHABBAT KA TU TERI MOHABBAT KAY HASOOL KA ZARIYA HAI.(JAMIYA TARMZZE)

                                                                                             behtreen jaga(place)

                           Hazrat Mohammaad S.A.W. nay farmaya hai "Allah tallah kay nazdeek sab say bhetrren jagahay masjid hain"(sahi muslim)
                                                                                             

                                                                                            (sajda sirf allah kay liye)

                                                      Hazur Aqdas Mohammad S.A.W nay irshad farmaya:qabro ko sajda gah na banyao(sahi muslim)

                                                                                               (bahtreen ilaj)
Hazrat Qasim Bin Abdul Rehman R.A say marvi hai kay Hazrat Mohammaed S.A.W nay farmaya kay mitthi say safa hasil karo.jab kay Amam Zahabi say manqool hai kay Rasool S.A. W nay farmaya:meri umat agar mitthi kay fawaid samjh lay tu  wo isay sonay kay ham wazan kharidnay say bhi daragh na karay:(altaab alnabvi abu abdullah mohammad bin ahmed al zahabi)