Friday, 17 May 2013

gunah

Jis GUNAH Se
Jis Gunah Se Umar Kam Hoti Hai, Wo Rishtadaroon Se Badsalooki Hai

Jis Gunah Se Insaan Par Lanat Hoti Hy, Wo Jhoot Hai

Jis Gunah Se Pakar Aati Hy, Wo Zulam Hai

Jis Gunah Se Rizzaq Band Ho Jata Hai, Wo Zana Hai

Jis Gunah Par Pardah Faash Ho Jata Hai,Wo Nasha Hai

Jis Gunah Se Chupna,Faraar Hona Parta Hai,Wo (Qatal) Hai

Jis Gunah Se Namtoon Ko Zawaal Aata Hai Wo Takabbar Hai.