Saturday, 8 June 2013

elaj

hazrat abduulah bin abbas say marwi hai kay hazrat mohammad s.a.w nay farmaya:''tarbooz khana bhi hai aur pina bhi,yeh masanay ko dho kar saaf kar deta hai,pet ko saff karta hai,kowate ba mein ezaffa karta hai,cheray ko nikharta hai,aur jism say  ger zaroori thandak ko khatam hai(masand firdoos)