Monday, 17 June 2013

noor e nubuwaat s.a.w

                                punch chezaay ganimat janiya

hazrat abdullah bin abaas say rawayyat hai rassol s.a w nay ek shakass ko nashiat kartay hoya farmaya........panch chezoon ko panch chezoo say phelay ganimat jano,jawani ko burhapay say phelay,sahaat ko maraz say phelay,dulat ko muhtajjee say phelay,fursaat ko masgoliat say phelay aur zindigi ko mout say phelay(hakim/allmustdarik).........

                                    fariazz ki ahmiatt

hazrat abu zar say rawayat hai kay ek badu rasool s.aw pass aya aur araz kiya .......................
ah allah ka rasool s.a.w mujhay koi aisa amal bata di jea jisay karnay nay say mein jannat mein dakihill hojayon,app s.a w nay farmaya,allah tallah ki ebadat karo ur uss kay sath kisi ko sahreek na thraoo aur numaz qaim karo aur zukat ada karo aur ramzan kay rozaay rakhoo  ...us nay kaha ,iss zat ki qasam ,jiss kay qabzay mein meri jaan hai,mein inn chezzzon mein say mein na kuch zada karoon gaa aur na hi in mein koi kami karoon ga.jaab wo chala gaya tu rasoll s.a.w nay farmaya ...jisay iss baat ki khusi ho wo kay wo kisi jananti ko dekh lay tu wo iss shakash ko dekh lay(bukhari wi muslim)..........

                            kisi neki ko mamoli na samjihay

hazrat abu zar say rawayat hai kay rasool s.a.w nay mujh say farmaya:neki ki kis cheez ko mamoli wo haqeer na samjho,(chahay wo neki itni hi ho kay) tum apnay bhai say khanda pashani say miloo(sahi muslim)............

                               Allah ki raza ki nishani

hazrat zaid al khair say rawayaat hai,wo khetay hain kay mein nay araz kiya ah allah kay rasool s.a.w allah tallah jisay chata hai aur jisay nahi chata us ki kaya ilamat hai!app s.a.w nay farmaya :zaid tumhara kaya haal hai!mein bhalyi aur bhaliye karnay waloon ko passand karta hoon aur agar mujh say ho sakay bhaliye ki taraf lipakta aur agar bhaliye naa kar sakoon tu mujhay ranj hota hai aur bhaliy ka shook dil mein hota hai.app s.a.w nay farmaya:allah jisay chata hai,yehi iss ki ilamat hai.agar wo tumharay liye iss kay ilawa kuch aur chata tu iss kay liy tumhari rahein humwaar kar deta.